Kimler Katılmalı

Eğitimin her aşamasında yenilik ve mükemmelliğe ilgi duyan herkesi bu konferansa katılmaya davet ediyoruz.

Aşağıdakiler dahil tüm ülkelerden ve her türden kurumdan ve misyondan temsilciler:

  • Üniversitelerden öğretim üyeleri ve tüm disiplinlerden akademisyenler
  • Yüksek öğretim yöneticileri (Rektörler, Dekanlar, Müdürler, İdari Amirler)
  • Yükseköğretim kurumlarıyla çalışan STK temsilcileri
  • Profesyonel eğitimci olmaya hazırlanan lisansüstü öğrenciler – lisansüstü öğrencilerden ve Akademik danışmanlarından gelen ortak çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz
  • Öğretim teknolojisi uzmanları, kurs tasarımcıları ve program geliştiricileri
  • Okul öncesinden Üniversiteye öğretmenler, yöneticiler, müdürler ve idari kadro